پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

حفاظت دربرابر آب یا ضد آب بودن

ابتکاری در ابزارهای سایش

محافظتی که در چندین روش به نتیجه مطلوب رسیده است.

طول عمر و عملکرد چرخهای سایشی پیوندخورده با رزین با گذشت زمان ازبین میرود –منظور زمانیست که از این چرخها استفاده نشود. شرکت رودیوس یک فرمول ضد اب ارائه داده است که فرایند “کاهش طول عمر بواسطه نفوذ رطوبت” را کند میسازد و عملکرد چرخهای سایشی را دائما ثابت و پایدار حفظ مینماید.

لذا این نتیجه میتواند ارزش قابل توجهی از لحاظ خرید و انبار کردن محصول برای متخصصان فروشنده داشته باشد و همچنین اهمیت بسزایی از لحاظ عملکرد بادوام تر برای مصرف کننده نهایی دارد.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')