محصولات

مبنا و ره آورد کار خوب:

از نظر بسیاری از افراد، اینها ابزارآلات ساده ای هستند. اما از نظر ما، ابزارهای تراشکاری یعنی شور و اشتیاق و عشق. خانواده تجاریِ شرکت ما در این ۶۰ سال به تولید و توسعه ابزارآلات حرفه ای با بالاترین کیفیت مشغول بوده است. طی این سالها با فداکاری دائما پیگیرِ هدفمان بوده ایم و هستیم، هدفی که عبارتست از ساخت محصولات و ارائه خدمات، خدمات و محصولاتی که هر روز بهتر میشوند. تمرکزمان روی این است که وقتی چالشی پیش رویمان قرار میدهید بتوانیم خدماتی ارائه دهیم که باعث رضایت شما شود.
مهم نیست که کاربردها و مواد استفاده شده در ابزارهایمان تاچه حد متفاوت است، مهم این است که ابزارهای ما بیشترین مزیت و بهترین قیمت نسبت به عملکرد را به شما ارائه میدهند. کارشناسان شرکت “رودیوس” مرتبا در حال آنالیز کاربردها، مواد و بازار هستند. و مهندسانمان نیز کاملا برهمین اساس، محصولات را به حد کمال رسانده و آنها را به طور مناسب توسعه میدهند –و نیازهای فردی مشتریان شرکت را نیز در طی این کار درنظر میگیرند.
شور و اشتیاقی که نسبت به ابزارهای تراشکاری داریم باعث ایجاد ابتکاراتی شده است که میزان کار فرد را کاهش داده و به عمل پردازش یا پرداختِ مواد شتاب میدهند و یا حتی امکان پرداخت مواد را در اولین مرحله پرداخت کردن فراهم میکنند. وقتی صحبت از آسانتر کردنِ کار شما میشود، مسائل را ساده نمیگیریم و از آنها سرسری رد نمیشویم. همین امر باعث شده تا کل کلکسیونِ ما از پیشرفتها و راه حلهای ساده تری برخوردار باشد، راه حلها و پیشرفتهایی که متناسب با نیازهای شما هستند.
یکی از رموز موفقیت ما این است که هر مشکل را به دید یک چالش درنظر میگیریم. “ابزارهای هوشمند ما” –یک خط تولید جداگانه که راه حلهای منحصربه فردی برای کارهای خاص ارائه میدهد- نمونه های خوبی از این ویژگی هستند. دلیل این امر فقط و فقط این است که میتوان کارها را آسانتر کرد.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')