پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

کاربرد و نکات ها

راهنماییها و کاربرد
راهنماییهای کاربردی
با اطمینان بهتر
همه میتوانند اطلاعات مربوط به محصولات ما را مشاهده کنند یا انها را دانلود نمایند، توضیحات و ویدئوهای کاربردیِ بیشماری در این سایت وجود دارد که ترفندها و راهنمایی ویژه ای درمورد تمام چیزهای مربوط به برش و سایش ارائه میدهند –متخصصان، فروشنده های حرفه ای یا حتی طرفداران محصولات DIY (دست ساز). همچنین، اموزش فروشنده گان حرفه ای را یکی از کارهای اصلی خود در نظر گرفته ایم طوریکه بتوانند ابزار برش و سایش”مناسب” را در اختیار مشتری قرار دهند تا مشتری بتواند به نتایج بهینه برسد. مهندسان کاربردیِ شرکت رودیوس به طور روزانه به تمام مشتریان و شرکای فروشنده این شرکت در سراسر اروپا یاری میرسانند.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')