پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

تفاوت موشکافانه: سنگدانه های سرامیکی

تفاوت موشکافانه: سنگدانه های سرامیکی

برش موثر و حداکثر میزان از بین بردن مواد از ویژگیهای خط محصولات سرامیکون ما هستند که از عملکرد بالا برخوردارند. پیوند موجود در این محصولات را کاملا با ویژگیهای سنگدانه ها تطبیق داده ایم تا پتانسیلِ کاملِ “خود تیز کنیِ” سنگدانه های سرامیکی را به حداکثر برسانیم. و نتیجه ای که شما از برش اول و همچنین تستهای خسته کننده میگیرید، شما را متقاعد خواهد ساخت.

در فرایندهای کار با فلز که در انها از تراشکاری زیاد استفاده میشود و در جایی که میتوان عملکرد را بررسی کرد، مجموعه کاملِ محصولاتِ سرامیکونِ شرکت رودوس باعث افزایش بهره وری میشود. و تمام اینها با قیمتی ارائه میشوند که نسبت به عملکردشان عالی هستند.

سنگدانه سرامیکیِ درجه یکِ شرکت رودوس، فعال و مهاجم است و همینطور باقی میماند. چرا؟ زیرا این سنگدانه های سخت و شکننده انقدر در پیوندشان، محکم تثبیت شده اند که در حین تراشکاری، شکستگیهای ریزی با لبه های برشیِ بسیار تیز تولید میشوند. فقط زمانیکه این سنگدانه های سرامیکی به طور کامل استفاده شده باشند، سنگدانه کاملا از پیوند بیرون میرود و سنگدانه های جدید ظاهر میشوند. محصولات رودوس از سنگدانه های سرامیکی برخوردارند که خود را در حین تراشکاری تیز میکنند.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')