پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

LD410 SPEED

بالاترین سرعت برش در مواد سخت

ابزار LD410 سریع حتی سختترین سنگ طبیعی مثل گرانیت را با سرعت فوق العاده و ظرافت قابل توجهی برش میدهد. تواناییِ مبرز این ابزار در برش مواد درواقع با بهره گیری از فرایندهای جدید تولیدی به منظور ساخت قسمتهای گرمادیده در کوره ایجاد شده است که از تراکم بالا و پیوند عاری از خلل و فرج برخوردارند. دیسک LD410 سریع در مقایسه با دیسکهای معمولیِ الماسه از سرعت بسیار بالاتر و طول عمر بیشتر برخوردار است، دیسکهایی که قسمتهای مختلفشان با استفاده از همجوشی (پیوند) با فلز تولید شده است. ویژگی همجوشیِ بهتر در بخشهای مختلف این ابزار که منجر به پیوند محکمتر در ان شده است درواقع تضمین کننده ایمنی بیشتر این ابزار در مقابل شکستگیِ بخشهای مختلف ان است.

LD410 SPEED

LD410 SPEED

۱. مزایای قابل توجه برای کاربر

  • – سرعت برش فوق العاده بالا
  • – طول عمر بسیار بالا
  • – ایمنی بالا
  • – لرزش محدود در حین برش
  • – برخورداری از دامنه کاربرد وسیع بدلیل امکان انتخاب مواد متعدد
غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')