پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

CERAMICON (سرامیکون)

محصولاتی که در خط تولیدِ جدید و پرعملکردِ سرامیکونِ ما تولید میشوند، از سنگدانه های سرامیکی با لبه های تیز برخوردارند و لذا فلز را سریعتر برش میدهند.

فرایندهای سایش، سهم عمده ای از کارهای روزانه مربوط به ساختارهای فلزی را به خود اختصاص میدهند یا به طور دقیقتر میتوان گفت سهم عمده ای از کارهای مربوط به تجهیزات، تانکرها و مهندسی سازه و همچنین کشتی سازی را دربر میگیرند. به همین دلیل این صنایع نیازمندِ راه حلهایی هستند که از خصوصیاتی نظیر ازبین بردنِ قدرتمندِ مواد، طول عمر بالا، و زمان راه اندازیِ کوتاه برخوردار باشد.

و حتی خیلی بهتر میشود اگر این ابزارها طوری باشند که کاربر از نیروی کمتری استفاده کند و زمان کارش به طور همزمان کوتاه شود. این دقیقن همان چیزیست که خط تولیدِ محصولات سرامیکونِ پرعمرِ ما ارائه میدهند: یعنی محصولاتی که موثرترین برش و حداکثر میزان از بین بردن مواد را دارند و لذا باعث افزایش بهره وری میشوند.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')