پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

LSZ F FUSION

بررسی نوری هنگام سنگ زنی

دیسک LSF Z VISION به لطف وجود بریدگیها، به هنگام چرخش از قابلیت فرانمایی برخوردار میشود. این امر باعث میشود تا بتوانید قطعه را به طور ازادانه بررسی کنید و کاربر میبیند که کجا را و به چه میزان تراش داده است. در نتیجه، میتوانید نتیجه را بدون خاموش کردنِ دستگاه بررسی نمایید: لذا از بین بردن مواد را میتوان به طور مختارانه کنترل کرد تا خطاهای پرهزینه در حین پردازش کاهش یابند. این امر همچنین باعث کاهش زمان پردازش و افزایش بازدهی میشود. و علاوه براین، استرس و بار فیزیکی کمتری را در پی دارد که با بازدهی ِ بالا ترکیب شده است. حفاظت از فیبر، زیروکونیوم.

LSZ F VISION

LSZ F VISION

مزایا

  • – قابلیت مشاهده قطعه درحین کار
  • – عملکرد بالا در ازبین بردن مواد
  • – کنترل هدر رفتن مواد و بهبود کیفیت صفحه
  • – وجود بریدگیها برای تراشکاری خنک
  • – با کاهش دما مانع از کدر شدنِ ماده میشود
  • – ایجاد صدا و لرزش محدود در حین تراشکاری
غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')