پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

برش

فاکتورهای ضروری بری انتخاب یک دیسک برشیِ بهینه

برای اینکه به بیشترین بازدهی برسید، دیسک شما باید با دستگاه تان کاملا متناسب باشد. دراینجا به طور خلاصه بیان میکنیم که به هنگام انتخاب یک دیسک برشی باید دنبال چه چیزهایی باشید و اینکه دیسکهای برشی در کجا باهم تفاوت دارند.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')