پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

ساینده های پوششی

فاکتورهای عملکردی برای رسیدن به نتیجه فوق العاده

چه درمورد تسمه یا نوارها، چه درمورد رولها و چه درمورد دیسکه باید بگوییم که چهار عامل تعیین کننده ترکیب بهینه در ساینده های پوششی هستند. در قسمت پایین هرکدام از این عوامل را جداگانه توضیح میدهیم: نوع صفحه پشتی، پیوند، پخش و سنگدانه ها تا بدانید که کدام محصول را برای چه کاری انتخاب نمایید.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')