پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

دیسکهای نمدی پره ایِ پولیش دهنده

دیسکهای نمدی پره ایِ پولیش دهنده

مواد

  • فولاد ضد زنگ و ضد اسید
  • فولاد متراکم / پرالیاژ
  • فولاد سخت شده
  • ورق های فلزی با تراکم بالا
  • فلزات غیراهنی
  • ورقه های فلزیِ لاک خورده

پولیش دهنده های نمدی به منظور پرداخت سطح و برای دستیابی به پرداخت ایینه ای ساخته شده اند. در مرحله پیش پولیش و پولیش پرجلا از این دیسکها به همراه خمیرهای پولیش استفاده کنید.

 

برای هر خمیر از یک دیسک پولیش دهنده جدید و یک پرداخت کننده زاویه ای قابل تنظیم که سرعتش فوق العاده کم است استفاده کنید.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')