پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

دیسکهای زودتعویض

دیسکهای زودتعویض

مواد

  • فولاد ضد زنگ و ضد اسید
  • فولاد متراکم / پرالیاژ
  • فولاد سخت شده
  • ورق های فلزی با تراکم بالا
  • فلزات غیراهنی

سیستم تغییر سریع اجازه می دهد تا ابزار را سریع و آسان عوض کنید. بدون هیچ چسبیدگی بدون لغزشی.

دیسک های زودتعویض به طور عمده در نقاط محدود و غیر قابل دسترسی استفاده می شود، برای مثال برای تعمیر و نگهداری خودرو.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')