پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

دیسکهای خودچسبان

دیسکهای خودچسبان

مواد

  • ورق های فلزی با تراکم بالا
  • فلزات غیراهنی
  • لاکها و رنکها
  • چوب

دیسکهای تراشکاریِ خودچسبان از نایلون و پارچه ساخته شده اند و از صفحه پشتیِ ولکرو برخوردارند. دیسکهای ولکرو برای اکثر انواع ابزارها موجودند و سوراخهایی دارند که غبار نمیگیرد.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')