پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

دیسکهای برشیِ الماسه

دیسکهای برشیِ الماسه

بهره وری بخاطر طول عمر بالاتر

کاربران حرفه ای جدا از نوع ماده ای که باید این دیسکها روی ان کار کنند (از سنگ طبیعی گرفته تا کاشی و بتن) انتظار یک برش تمیز و طول عمر بلند را از این دیسکها دارند. برای تصمیم گیری درمورد نحوه رفتار یک دیسک الماسه برشی در حین استفاده، سه فاکتور اصلی وجود دارد: کیفیت الماسها، قدرت پیوند قطعات یا پره ها، شکل لبه های برشی (پره ها).

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')