پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

مزایایی که از آن بهره مند میشوید

مزایایی که از ان بهره مند میشوید (شرکت از ان بهره مند میشود)

مزایایی که از ان بهره مند میشوید در یک نگاه اجمالی::

  • ۱. بهره وریِ بیشتر در برش
  • ۲. طول عمر طولانیتر
  • ۳. زمان کارِ کوتاهتر
  • ۴. نسبت قیمت به عملکردِ فوق العاده

سرامیکون شما را از این طریق مجاب میکند:

  • ۱. برخورداری از زمان کارِ کوتاهتر به لطف عملکرد بالا در ازبین بردن مواد
  • ۲. تلاشِ فیزیکی کمتر بدلیل وجود لبه های برش که دائما تیز هستند
  • ۳. طول عمر بیشتر بواسطه برخورداری از پیوندی که به طور ایده ال، تطبیق داده شده است
  • ۴. زمان راه اندازیِ کوتاهتر بدلیل طول عمر بیشتر
شکل سمت چپ: خط تولید سرامیکون، خود را از طریق مزایایِ عملکرد در مواد سخت ثابت کرده است.
شکل سمت راست: ازبین بردنِ نوارهای جوش در یک رکورد زمانی با استفاده از دیسک فیبریِ KFK.
غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')