پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

مجموعه ابزار اوتوماتیو

مجموعه ابزار اوتوماتیو

این مجموعه “ابزارهای حرفه ای” راه حلِ بسیاری از کارهایی که در کارهای خودپیشران انجام میشود را ارائه میدهند. ابزار XT8 دقیق، اجزای جداره نازک را تقریبا بدون ایجاد هیچ پلیسه ای شیار میدهد. فرچه هایی که در این مجموعه قرار دارند قطعات را براحتی تمیز میکنند و رنگ را به اسانی از روی انها برمیدارند. ابزار XT35 کراس نیز به کارهای برش و تراشکاریِ ظریف تعلق دارد، مثل صاف کردنِ لبه های تیز در یک مرحله. با استفاده از ابزار LSZ F VISION و به لطف این خصوصیت که میتوان قطعه را در حین کار مشاهده کرد، میتوان خطاهایی که حین تراشکاری روی میدهند را به حداقل رساند. این ویژگی باعث میشود تا در هزینه و زمان صرفه جویی شود علی الخصوص وقتیکه روی مواد جداره نازک کار میکنید، مثلا گلگیرهای ماشین.

محتویات این بسته:
۱x SRBZ, 115 mm
۱x STBZ, 65 mm, M14
۳x LSZ F VISION, 125 mm, K60
۵x XTK8 EXACT, 125 mm
۵x XTK35 CROSS, 125 mm 

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')