پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

ابزارهای ایمن

تولید کنندگان عضو سازمان OSA تضمین کننده ایمنی

OSA به معنی “سازمان ایمنیِ ابزارهای ساینده” است. تولیدکنندگان پیشرو در تولید ابزارهای ساینده با کیفیت به اتفاق هم به عضویت این سازمان بین المللی درامدند تا استانداردهای ایمنیِ برند و محصولات با کیفیت خود را مستندسازی و ثبت نمایند. شرکت رودوس یکی از اعضای بنیان گذار سازمان OSA است و در تضمینِ توسعه بیشترِ اهداف سازمان OSA مشارکت دارد.

سازمان OSA از نظر شما به چه معنیست؟

ابزارهایی که نشان تجاری OSA را روی خود ارند درواقع طبق دستورالعملهای سختگیرانه کاریِ این سازمان تولید شده اند. تمام حصولات برشی و تراشکاریِ شرکت رودوس نیز این نشان را روی خود دارند و لذا بالاترین استانداردهای ایمنی را براورده میکنند. شرکت رودوس همچنین از اعضای بنیان گذار سازمان OSA است.

تعهد و قول شرکت رودیوس

رودوس تولید کننده سردمدارِ ابزارهای تراشکاری است و تمام الزامات قوانین ،استانداردها و دستورالعملهای ملی و بین المللی را براورده کرده است. سیستم مدیریت کیفیت ما دارای کواهینامه EN ISO 9001 است و لذا تطابق با تمام مقررات این گواهینامه را ضمانت میکند.

ویدئوهایی برای امنیت شما

انجمن فرانوسیِ تراشکاریِ SNAS و FEPA 6 ویدئوی جدید را برای ایمنی شما تهیه کرده اند. در لینک زیر میتوانید این ویدئوهای ایمنی را به طور رایگان مشاهده کنید.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')