پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

سیستم کیفی

سیستم کیفی

ابزارها هوشمند ابزارهای نواورانه خاصی هستند که از مزایای منحصربه فردی برای کاربر برخوردارند و توانایی بالایی در حل مشکلات دارند

BRAINTOOLS sind besonders innovative Produkte mit einzigartigem Anwendernutzen und hoher Problemlösungskompetenz.

TOPline محصولات رده تاپ (سه ستاره) لاین ارائه دهنده حداکثر مزایای محصول، قابلیت اطمینان و راحتی در پرداخت برای کاربران حرفه ای هستند و نسبت قیمت به عملکردشان نیز بهینه است.

PROline محصولات رده پرولاین (دو ستاره) برای تقاضاهای بسیار باکیفیت و استفاده مستمر در صنعت و تجارت طراحی شده اند. نسبت قیمت به عملکرد این محصولات خوب است و بهره وری بالایی دارند.

ALPHAline محصولات رده الفا لاین (تک ستاره) درواقع ابزارهای تراشکاریِ معتبری هستند که نستب قیمت به عملکردشان بسیار جذاب است و مخصوص کارشناسان هوشیار به قیمتها طراحی شده اند.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')