پدیده سادگی: ما کارها را برایتان ساده تر می کنیم

بیشتر

طول عمر طولانی : اعتماد خوبه، اما گارانتی بِهتَرِ

بیشتر

ایده های آینده:  ساده تر شدن کارهای شما با نوآوری های ما

بیشتر

دیسکهای پره ای

دیسک های پره ای

دیسک های پره ای همراه با یک تسمه برای ازبین بردنِ شدید مواد زاید یا با دیسکهای سایشی نایلونی ارائه میشوند تا به سطح مطلوب برسید.

نکته: دیسک های پره ایِ VISION برای رویت قطعه مناسب هستند.

غرفه سازی
سازه ال اس اف
دیگ چگالشی
دیگ چگالشی
')